15 grudnia 2015

Zaćma to dolegliwa choroba oczu, która dotyczy osób w podeszłym wieku. Może się pojawić jednak także u dzieci w przypadku wrodzonej...